Bàn mát 1 cánh inox chất lượng TurboCool UC 1S 76 09