Bàn mát quầy bar 3 cánh kính Berjaya B3d-c7-600-sm