Bếp âu 4 họng đốt có lò nướng thương hiệu Berjaya DRO4-17