Bếp chiên nhúng đôi dùng gas 11 lít Berjaya Gdf 11d