Bếp chiên nhúng đôi dùng gas có chân Berjaya Fgdf 11d