Bếp chiên nửa phẳng nửa nhám Berjaya dùng gas Gg-2b12r