Bếp nửa phẳng nửa nhám thương hiệu Berjaya EG5250HR-17