Bếp chiên phẳng công nghiệp Berjaya dùng điện Eg5250fs-17