BẾP CHIÊN PHẲNG ĐÔI K6EFL10TT DÙNG ĐIỆN LINE 600 ATA