Bếp chiên phẳng dùng gas Berjaya 4 họng đốt Gg4b-17