Bếp Điện Từ Mặt Lõm Kèm Bồn Rửa LT-X400-E118Y LESTOV