Bếp chiên phẳng nhám dùng điện thương hiệu Berjaya EG3500HR-17