Bếp nướng có chiên phẳng thương hiệu Berjaya CB3BGG1BFS-17