Chảo xào công suất lớn có cánh khuấy lệch tâm 150L