Hóa chất vệ sinh lò hấp nướng đa năng Lainox CLD05