Máy giặt vắt dùng hơi nhập khẩu Thailand Image He-80 (S)