Máy sấy công nghiệp nhập Thailand dùng điện Image De-150 (E)