Tủ Cấp Đông Coldline Modi 14 Khay (-40ºC ~ +10ºC) W14UE