Tủ đông 2m5 trưng bày dạng đảo (cvs) Snl-2505 Sanden