Tủ trưng bày bánh 2 tầng, kính cong, bạc 520 lít Ccs-15ss-2