Tủ trưng bày siêu thị – inverter (cvs) Ssd-1813i Sanden