Tủ trưng bày siêu thị(cvs) 4 kệ Ssd-1810 Sanden intercool