Tủ trưng bày siêu thị(cvs) Ssd-0910 Sanden intercool