Bếp âu 4 họng có lò nướng kèm chiên phẳng Ob4gg1bwo-17