BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG, NỬA NHÁM ATA DÙNG ĐIỆN K9EFR10TTRP