Bếp chiên phẳng Berjaya dùng gas 3 họng đốt Gg3b-17